Shetlandponys-vom-Steinkopf
Shetlandponys-vom-Steinkopf

Shetland Pony Stute

Seva Amy Sue

Geboren: 15.06.1994 England

Fuchsschecke Stm. 87

Vater: Seva Tobermory

Mutter: Seva Susanna